Pakalpojumi

  • Projektu vadība

Mūsu projekta vadītāji ir sertificēti ar PMP sertifikātu, kas atbilst Eiropas standarti

  • IKT risinājumi

Programmatūra, aparatūra, pakalpojumi

  • IKT un biznesa konsultācijas

IT konsultācijas un drošības pārvaldība, IT sistēmu sertifikācija, biznesa vajadzībās balstītu programmatūras prasību noteikšana, tajā skaitā tehnisko specifikāciju izstrāde

  • Vājstrāvas tīkli

Lokālo datortīklu, video novērošanas sistēmu, ugunsdzēsības un apsardzes signalizāciju projektēšana, montāža un apkalpošana

  • Elektrības tīkli

Elektrības tīklu projektēšana un instalācija

  • Telpu gāzu dzēšanas sistēmas

Telpu gāzu dzēšanas sistēmu projektēšanas, uzstādīšana un apkalpošana