Kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “iSERVS”
Reģistrācijas numurs: 40103811457
Juridiskā adrese: Citadeles iela 1A, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 26528852
Tehniskais atbalsts: +371 27378222
E-pasts: info@infoservs.lv

Mūsu bankas rekvizīti:
Nosaukums: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV49HABA0551039386082